RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 29-01-2018

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

Drie Iraakse jongetjes
Elke vrijdagmiddag 15.00 uur in de 40-dagentijd lopen we de Kruisweg in het kerkebos in Barger-Oosterveld.
We bidden en we zingen terwijl we letterlijk soms in de kou stilstaan bij de veertien staties over het lijden en sterven van Christus. Sommige staties staan aan de rand van het bos en mensen fietsen langs, schoolkinderen gaan van school naar huis en soms klinkt de toeter van de visboer (het is tenslotte vrijdag). wrd
Het dagelijks leven gaat gewoon zijn gang terwijl een vaak klein groepje mensen zich keert naar het indrukwekkende lijdensverhaal. Het zijn oude woorden en bekende gezangen, maar ze hebben absoluut relevantie voor onze tijd.
In 2013 zag ik in de kathedraal van Truro (in Cornwall, Engeland) tien moderne kruiswegstaties van de kunstenares Zoe Cameron. Op de afbeelding bij de tweede statie “Jezus neemt het kruis op zijn schouders” zien we een weergave van een foto die in het nieuws kwam tijdens de oorlog in Irak: drie jongetjes die een oorlogsspelletje spelen.
Waarschijnlijk weten ze niet beter, de oorlog zit in hun hoofd en ze spelen de realiteit na waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden.
De kunstenares zegt hierover: “Ik vond de marteling en de wreedheid die Christus werd toegebracht in het beeld van de drie Iraakse jongetjes die oorlogje spelen, vastgelegd door de media.”
Altijd zijn er mensen die het kruis op hun schouders moeten nemen, die lijden aan het onrecht dat hun en anderen wordt aangedaan. Over de hele wereld dragen mensen hun kruis en vaak weten ze niet waar die weg naar toe leidt. De Kruisweg van Christus is daarom een venster op de wereld waardoor we alle onvolkomenheden van de wereld mogen zien en dat de boodschap van Jezus van de liefde van het Koninkrijk van God moet blijven klinken.
Voor alle mensen die lijden onder oorlog en geweld bidden we om bevrijding. Dat ook voor hen de vijftiende statie, waar we in het kerkebos altijd bij eindigen, waarheid mag worden: opstaan uit alles wat dood en doods maakt. Zo kennen we onze God. Zoals de dichter schreef: “Gij die ons voor het licht gemaakt hebt, dat wij leven! Levende, niet God van doden en de dood zal niet meer zijn. Zoals Gij ons hebt toegezegd in Jezus uw dienstknecht.”

pastoor Albert Buter