RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.


WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 26-04-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Vivificantem
Op hoogtijdagen werd in de kerk in Bedum, waar ik als kind met mijn ouders naar toe ging, vaak het Credo gezongen. Ik vond het altijd een lange exercitie: een tekst waar ik niets van begreep en je moest ook nog de hele tijd staan. Tegelijkertijd vond ik het ook altijd weer indrukwekkend, want in wisselwerking met het koor werden de gedeelten voor het volk luidkeels meegezongen met een forse orgelbegeleiding. Misschien was dat laatste niet helemaal de bedoeling bij het delicate Gregoriaans, maar ik vond (en vind) dat nog steeds prachtig.
Er was echter altijd één woord dat mijn speciale aandacht trok en waardoor ik tevens wist dat het einde van het Credo aanstaande was.
En dat was het woord ‘vivificantem’. Geen idee wat het was en wat het betekende, maar het ‘bekte’ zo lekker: vi-vi-fi-cantem.
Weet u wat het betekent als u het zingt in het Credo? Het woord past namelijk precies in deze Paastijd.
Het komt van het woord ‘vivificare’, dat ‘levend maken’ of ‘in het leven bewaren’ betekent.
In onze geloofsbelijdenis staat het in de zin: ‘Dominum et vivificantem’, oftewel: ‘die Heer is en het leven geeft’.
De Paastijd en het Pinksterfeest zijn bij uitstek gelegenheden om hierbij stil te staan.
Door de verrijzenis heeft Jezus een nieuw leven gekregen onder ons.
Verrijzen is opstaan, nieuw leven ontvangen, niet alleen na de dood, maar ook vandaag elke dag weer.

Als we niet oppassen wordt ‘het leven’ iets technisch, iets wat we kunnen (en volgens sommigen zelfs ‘moeten’) beïnvloeden om ziekten en gebrek uit te bannen.
Maar hoe ver kunnen we daarbij gaan?
Misschien heeft u de discussie gevolgd omtrent de syndroom van Down test voor zwangere vrouwen. Kunnen we nog omgaan met leven dat misschien niet perfect is, maar toch waard is om geleefd te worden? Het zijn grote en moeilijke vragen, zeker als je er in je eigen leven mee geconfronteerd wordt.
Als christenen mogen we weten dat we het leven ontvangen hebben.
Leven doen we niet uit onszelf: we hebben het gekregen.
We zijn door God gewild en daarom kostbaar in Zijn ogen.
De Eeuwige heeft ons niet voor de dood geschapen, maar voor het leven.
De pinksterpsalm, psalm 104, zegt het prachtig: “Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.”

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest dan komt er weer leven
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

Hopelijk zingen we het nog vaak: ‘vivificantem’. Maar ook in het Nederlands is het mooi: ‘Die Heer is en het leven geeft’. Een blijvende bron van vreugde!

pastoor Albert Buter