RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.


WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 26-05-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Het is juni, de zomer komt eraan en voor veel mensen betekent dat er een periode van rust aanbreekt. Mensen die niet afhankelijk zijn van schoolvakanties trekken er al op uit.
Er is meer tijd voor bezinning maar ook energie en inspiratie om nieuwe wegen te gaan.
In het kerkelijk jaar is er een periode begonnen die we ‘de tijd door het jaar’ noemen.
Ook dit is een tijd van rustig bezinnen. Deze periode duurt van na Pinksteren tot aan de Advent, ruim een half jaar. De liturgische kleur is groen, de kleur van leven voor alledag, de kleur van hoop, de kleur van verwachting, maar dat wil niet zeggen dat we kunnen afwachten, wij hebben namelijk een opdracht.

Met Pinksteren, dat nog niet zo lang achter ons ligt, vierden wij dat Gods Geest, de geestkracht die in Jezus was ons allemaal is gegeven.
Wanneer we over de heilige Geest spreken gebruiken we woorden als vuur en adem, heilig vuur en Gods adem die ons aanvuren en aanblazen.
De Geest, de adem van God, stelt ons in staat de weg te gaan die Jezus ons gewezen heeft. De weg van barmhartigheid, liefde en vergeving. Dat is niet altijd een gemakkelijke weg, maar we mogen met de kracht van de heilige Geest proberen te doen waarin wij geloven.
Tot op de dag van vandaag hebben vrouwen en mannen dat gedaan. Ze zijn de wereld ingetrokken om die weg van Jezus te gaan en te getuigen van zijn Blijde Boodschap. Zo is de kerk wereldwijd geworden.
Ook wij hebben door ons doopsel en vormsel de opdracht Jezus na te volgen en zijn boodschap van barmhartigheid en liefde zichtbaar te maken.

Speciaal voor jongeren is er M25, de naam is afgeleid van de Bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen.
Hij noemt zes groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je uiteindelijk voor mij gedaan, lees het maar eens na.
We worden uitgedaagd ons in te zetten voor anderen. De activiteiten die worden georganiseerd bieden de mogelijkheid in contact te komen met mensen die je anders misschien niet zo snel zou ontmoeten, bijvoorbeeld vluchtelingen. Gelegenheid daartoe zal er zijn bij de laatste activiteit van dit seizoen die op 10 juli 2016 zal plaatsvinden.

Jezus vraagt van ons open te staan naar de samenleving en te werken aan de opdracht dat het alle mensen goed mag gaan, dat alle mensen gelukkige mensen mogen worden.
Dat kunnen we niet alleen, niet in ons eentje. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarin moeten we elkaar steunen en stimuleren.
We mogen er op vertrouwen dat we daartoe worden aangeblazen en aangevuurd door de heilige Geest.

pastor José Lange