RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 27-10-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

VERWACHTING

Op 27 november 2016 is met de Advent het nieuwe kerkelijk jaar begonnen.  De vier weken Advent zijn bedoeld om ons voor te bereiden om Kerstmis te vieren. Ieder jaar valt het begin van de Advent ongeveer samen met het Sinterklaasfeest. Verwachting is het woord dat beide, Advent en Sinterklaas, met elkaar verbindt.
Advent betekent komst, de komst van Jezus Christus, God is in aantocht en kinderen zingen vol vreugde en spanning over de komende Sint. De komst van Jezus is voor velen niet zo spannend.
Toch zijn er, ook religieus, overeenkomsten tussen beide. In beide gevallen is er een heilige die speciaal naar ons toe komt om ons goed te doen. De een schenkt ons gezelligheid en cadeautjes, de ander vrede en genade. Sinterklaas bestaat bij de gratie van onze inzet. Uit zichzelf bestaat de Sint niet en geeft hij niets. Wij brengen hem tot leven, hij wordt geboren in ons, zodat ieder van ons een incarnatie kan zijn van die bisschop die eeuwen geleden leefde.
Als we na 5 december met verwachting uitzien naar dat andere feest, Kerstmis, zien wij dan echt naar iets heel anders uit? Christus bestaat bij de gratie van onze inzet. Wij moeten hem tot leven brengen. Hij heeft geen andere handen dan onze handen, geen ander hart dan ons hart. Wij moeten hem aanwezig doen zijn. Met Kerstmis wordt Christus in ons geboren, wij kunnen een incarnatie van hem zijn. Christus in ons, zoals Hij een incarnatie is van God, God in Hem.

Maar hoe bereiden we ons nu voor op zijn komst?
Komen we daar met al onze drukte en zorgen nog wel aan toe en zo ja, hoe pakken we dat dan aan en waar moeten we mee beginnen?
Want als we eerlijk zijn: de meeste van onze voorbereidingen hebben maar weinig meer van doen met diegene die we werkelijk zouden moeten verwachten.
Misschien moeten we maar beginnen om al onze vragen en zorgen onder de aandacht van God te brengen.
Blijven samenkomen, blijven luisteren naar de verhalen, en als gemeenschap ons geloof en onze hoop blijven delen met elkaar.
kerst2016
Goede God,
Open onze ogen voor wat er in de wereld gebeurt,
laat ons hart sneller kloppen als mensen om hulp vragen.
Wees voor ons kracht en hoop en liefde
om goed te doen voor iedere mens die op onze weg komt.
Zo bidden wij in naam van Jezus,
die wij verwachten en naar wie wij uitzien. Amen.

Mede namens pastoor Albert Buter een zalig en vreugdevol kerstfeest gewenst!

 pastor José Lange