RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 23-12-2017

ACTIE KERKBALANS
Ook wij doen dit jaar weer mee aan de actie Kerkbalans.
Dit jaar heeft de actie het motto:
‘Geef voor je kerk’. Info zie blz. 7
U, jij, wij allemaal doen toch mee? Steun uw kerk!


gewijzigd dd: 24-12-2017

NIEUWJAARS VIERING EN KOFFIE DRINKEN
Na de eucharistieviering op 1 januari 2018 is er gelegenheid
om onder het genot van een kop koffie en een rolletje elkaar geluk te wensen voor 2018.
De locatieraad nodigt iedereen van harte uit.

 


gewijzigd dd: 24-12-2017

EERSTE H. COMMUNIE
Dit jaar zal de Eerste H. Communie op onze locatie plaats vinden op zondag 15 april om 10.00u.
Alle ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging voor de eerste avond.
Mocht u per abuis geen uitnodiging ontvangen wilt u dan contact opnemen met het parochiesecretariaat.

De eerste bijeenkomst voor de communiecantjes is op maandag 29 januari van 18.00 tot 19.00 uur in de parochiezaal.


gewijzigd dd: 24-12-2018

OUDERAVOND EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op dinsdag 23 januari om 19.30 uur is er een ouderavond voor de ouders van kinderen die in 2018 hun Eerste Heilige Communie doen. Op deze avond wordt er met elkaar kennis gemaakt en de voorbereidingsperiode besproken. Wij verwachten beide of in ieder geval een van de ouders.


gewijzigd dd: 28-11-2017

GELEGENHEIDSKOOR
Tijdens de familieviering op kerstavond 24 december 19.00 uur zingt het gelegenheidskoor. We oefenen op maandag 11 en 18 december van 19.00 - 19.30uur. Alle kinderen en belangstellenden van onze locatie worden uitgenodigd om mee te komen zingen. Door mee te zingen draag je bij aan een mooie viering en kom je meteen in de kerstsfeer!


gewijzigd dd: 28-11-2017

KERSTSPEL

Op zondag 24 december wordt om 19.00uur de familieviering met het traditionele kerstspel gehouden. We gaan op maandag 11 en 18 december oefenen van 18.00 - 19.00 uur. De generale repetitie is op vrijdag 22 december van 14.00-16.00 uur. We hopen dat er veel kinderen meedoen. Geef je op via mail of telefoon(nr. 623066) bij het secretariaat.gewijzigd dd: 28-11-2017

KINDJE WIEGEN
Dit jaar gaan de allerjongste parochianen op maandag 26 december om 11.00 uur kindje wiegen. We komen samen in de kerk bij de kerststal om liedjes te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren. Jij komt toch ook? En neem opa, oma, papa en mama gezellig mee!


gewijzigd dd: 23-12-2017

BERICHTEN VAN DE VOM     
De opbrengst van de collecte voor de Diocesane Jeugd bedroeg: €33,20
Hartelijk dank voor uw gift.
De opbrengst van de Adventscollecte leest u in het februarinummer.


gewijzigd dd: 03-05-2017

VERVOER
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 28-11-2017

P.S.??
Velen onder u hebben dit jaar al parochiebijdrage betaald. Heel hartelijk dank hiervoor.
Helaas heeft een aantal van u er nog niet aan gedacht de bijdrage t.b.v. 2017 over te maken. Vergeten? Het zij u vergeven, maar...Wilt u dan zo vriendelijk zijn alsnog een bijdrage te betalen voor het einde van dit jaar? We mogen toch ook op u rekenen?

 
 Uw locatieraad


gewijzigd dd: 23-12-2017

Week van Gebed voor de eenheid 21-28 januari 2018
Slavernij voorbij?! Informatie in het algemene nieuws, zie blz.7 van het Vierluik


gewijzigd dd: 28-11-2017

‘Vrede op Aarde:
Als grote geesten als Jezus Christus, Mohammed, Boeddha en Krishna bij elkaar zouden gaan zitten, zouden ze – wat hun verschillen ook zijn – nooit de wetenschap gebruiken om te pogen elkaar te vernietigen. Waarom lijken mensen vechten noodzakelijk te moeten vinden? De kracht van wapenen roept geen wijsheid op en heeft ook nooit een blijvende vrede tot gevolg gehad.’