RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen in de Franciscus kerk

Dag
Datum
Tijd
Viering
Voorganger
Koor
Opmerkingen
zo
24-12-2017
19.00
Woord- en Communieviering
JL
GK
Deurcollecte PCI
ma
25-12-2017
09.30
Eucharistieviering
AB
TD
di
26-12-2017
11.00
Kindje wiegen
             
ma
01-01-2018
11.00
Eucharistieviering
AB+JL
L
Voor alle locaties
za
06-01-2018
19.00
Woord- en Communieviering
P
TD
             
di
09-01-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
             
zo
14-01-2018
10.00
Eucharistieviering
AB
F
             
di
16-01-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
             
zo
21-01-2018
10.00
Oecomenische viering
JL + ..
In de Pauluskerk
di
23-01-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
             
zo
28-01-2018
10.30
RKK Eucharistieviering
AB + JL
In de Gerardus Majellakerk
             
di
30-01-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
             
zo
04-02-2018
10.30
Eucharistieviering
JL
T+I

AB = Pastoor A. Buter, JL = Pastor J. Lange, P = Parochiaan.

F = Franciscuskoor, Gr = Gregoriaans koor S = Samenzang, Kk = Kinderkoor, Fa = Famieviering, T+I = Ted en Ine, C = Cantor,
G = Gelegenheidskoor, L = dhr. Lucas

MISINTENTIES OPGEVEN

Misintenties kunt u opgeven op het secretariaat:
Tel. : 0591-623066
Mail : fr.assisie@planet.nl

ZIEKENCOMMUNIE
Zondag 4 februari.