RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Foto's algemeen

De vergrotingen van de foto's zullen getoond worden in een popup-venster

Theo Smeenk in het zonnetje gezet

Kerststallen tentoonstelling december 2016

Parochiefietstocht Erica 2014

Jubileum Annemiek van Os

Palmpasenviering 2016 Franciscus

Franciscusfeest 2016

Anneke Eikens in het zonnetje

Kerstviering Franciscus 2016