RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 14-08-2018

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (14-08-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (10-07-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (12-06-2018)


Gewijzigd dd:28-06-2018

15 AUGUSTUS MARIA TENHEMELOPNEMING

mariaOp deze dag wordt herdacht dat Maria met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. Vroeger werd deze dag
"Ontslaping van Maria" genoemd.

Als moeder van Jezus en moeder van God wordt ze beschouwd als een dienstbare, diepgelovige, eerlijke, troostende, trouwe, zachte, zorgzame vrouw die altijd een luisterend oor biedt.
Ze staat symbool voor de universele moeder, waar we altijd op terug kunnen vallen en die we om raad kunnen vragen en waar we onze zorgen neer kunnen leggen.

Maria, patrones van onze parochiekerk, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt jaarlijks geëerd met een traditionele Mariaprocessie. Zo ook dit jaar!

Op zaterdag 11 augustus 2018 om 18.00 uur begint de plechtige eucharistieviering in de kerk met aansluitend de Mariaprocessie door het kerkenbos. De route gaat via het kerkhof, de Blokhut, waar de Blaaskapel “De Volharding” enkele liederen speelt en langs het heuveltje naar de nieuwe Mariakapel. Deze zal worden ingewijd en gezegend door Pastoor Buter, waarna de Mariakapel in gebruik kan worden genomen.
Ter afsluiting is er gelegenheid voor een samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee op het `Jozefplein`  tussen de kerk en het Jozefgebouw.

Medewerking wordt verleend door het Gemengd koor
`St. Caecilia`en de blaaskapel  “De Volharding` uit Barger-Oosterveld.

U  BENT  ALLEN  VAN  HARTE  WELKOM

 


Gewijzigd dd:09-07-2018

Bedevaart naar Heede in Duitsland
op vrijdag 31 augustus 2018

met vespers in de middeleeuwse kloosterkerk te Ter Apel.

Samen op bedevaart.
Ons reisdoel is dit jaar het bedevaartsoord Heede in Duitsland.
Vanuit Zuidoost-Drenthe ongeveer een uur rijden in de auto of bus. Heede is een dorp aan de Eems in Nedersaksische Emsland, op ongeveer 7 kilometer van de Nederlandse grens bij Bourtange (Groningen).
Voor meer informatie druk op onderstaande knop

lees


Gewijzigd dd:28-06-2018

MIVA-COLLECTE 25 en 26 AUGUSTUS 2018

MIVA vraagt met kerkcollecte aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.
Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van
Zimbabwe. In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk
bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.”
Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de
omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is echt ons grootste probleem"; vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.
MIVA In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.
Meer informatie?
www.miva.nl/collecte
In onze Goede Herder parochie doen we ook mee aan de MIVAcollecte.
Er wordt op 25 en 26 augustus 2018 gecollecteerd in de locatiekerk waar er een viering is.

 


Gewijzigd dd:31-07-2018

Wat kun je verwachten?
Veel gezelligheid, kanoën, Groningen zien, samen eten, Eucharistie vieren met de bisschop. Geef je alvast op.
Voor informatie kun je ook contact opnemen met Piet Timmermans, what’s app: 06-24863901

uitn

 


Gewijzigd dd:16-07-2018

ONTMOETINGSDAG IN JOURE
voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Joure op: donderdag 11 oktober 2018

Voor meer informatie druk op onderstaande knop.

lees


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees


Gewijzigd dd:28-06-2018

BERICHT VAN DE VOM

Vastenactie stuurde ons een bericht dat we graag met u willen delen. Het Vastenactie campagneproject 2018, Households in Distress, in Mbala, Zambia is inmiddels in volle gang.
244 mensen zijn voorzien van hiv-medicijnen.
Er is een onderzoek gedaan onder 340 vrouwen, naar hun kennis over hiv-besmetting, hoe daarmee om te gaan en hoe besmettingen te voorkomen. Naar aanleiding van de resultaten wordt nu door de zusters een awareness raising-campagne gedaan, om mensen in het gebied voor te lichten. Aan het einde van het project (in 2019) wordt het onderzoek herhaald, om te kijken wat het effect van deze campagne is geweest.
66 vrouwen en 9 mannen die met hiv besmet zijn, hebben trainingen gevolgd over ondernemerschap en bedrijfsmanagement. Tijdens deze trainingen zijn de deelnemers ook begeleid bij het openen van een eigen bankrekening, om zo het sparen van geld aan te moedigen.
25 vrouwen hebben deelgenomen aan trainingen over landbouw. Daarin werd hen getoond dat er meer te verbouwen valt dan alleen maïs. De vrouwen werden aangemoedigd om kleinvee te houden en andere groenten te verbouwen, bijvoorbeeld (soja)bonen. Omdat er extra gelden bleken te zijn, hebben nog eens 47 vrouwen deze training kunnen volgen.
Resultaten:
Uit onderzoek bij de deelnemers aan dit project is gebleken dat zij dankzij de   
trainingen  en microfinanciering:
-(Extra) inkomen hebben verkregen
-Het aantal maaltijden per dag hebben kunnen verhogen van 1 à 2 naar 3 per    
dag;
-Aan de basisbenodigdheden voor een huishouden kunnen voldoen, zoals
zeep en zout;
-Schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen;
-Geld hebben kunnen sparen en op hun bankrekening hebben kunnen
plaatsen;
-Hun eigen bedrijf hebben kunnen verbeteren;
-De Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria geven aan dat het
openen van een bankrekening in belangrijke mate bijdraagt aan het vergroten
van de waardigheid en de zelfstandigheid van de deelnemers.
-Het Households in Distress-programma wil Vastenactie bedanken voor de  ondersteuning!


Gewijzigd dd: 13-08-2018

MEER DAN GELOVEN NU’

Uitnodiging "Meer dan Geloven Nu" Emmen-Erica

Klik op onderstaande knop voor meer informatie

lees

Planning Meer dan Geloven Nu 2018-2019

In september 2018 start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica)
‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn.
Klik op onderstaande knop voor de planning

lees

Verslag Rome reis in mei 2018 met “(Meer dan) Geloven Nu”

Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van (Meer dan) Geloven Nu heeft Gina Touw een reis naar Rome georganiseerd voor de vier locaties van onze Goede Herder parochie.
Dit verslag is maar een kleine indruk van wat we allemaal gezien hebben op onze reis.

Rosemarie Vos- van Oevelen

lees


Gewijzigd dd: 30-06-2018

BIJBELS CULINAIR

Hoe bijbels culinair tot stand kwam leest u in onderstaand document.
Druk hiervoor op onderstaande knop.

lees


Gewijzigd dd:24-05-2018

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2018-2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal er een wijziging plaatsvinden in de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. In september starten we met een nieuw Vormselproject.
Dit project is bedoeld voor jongeren van 11/12/13 jaar.
Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als in het 1ste jaar van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen.
Ook als uw zoon of dochter iets ouder is en graag het Vormsel wil ontvangen of u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.
Om u meer informatie te kunnen geven over het project en de werkwijze is er een ouderavond op woensdag 13 juni om 20.00 uur in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 142, Barger-Oosterveld.
U kunt zich opgeven voor de informatieavond via een e-mail met onderstaande gegevens: jbz.lange@outlook.com of bij uw locatiesecretariaat.
Naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail
Gedoopt op…….in de kerk van …. te …..

De vormselwerkgroep


Gewijzigd dd:30-06-2018

RELIGIEUS UITSTAPJE van de groepen Meer dan Geloven Nu

Ons religieus uitstapje van dit jaar ging op 30 mei jongstleden naar Haarlem, een bijzondere mooie stad, onder begeleiding van de onvermoeibare gidsen Gina Touw
en Rosemarie Vos.

Druk op onderstaande knop voor het hele verslag van het uitstapje.

lees


Gewijzigd dd:28-06-2018

IN 2018: VIERINGEN OP TELEVISIE
vanuit de H. Gerardus Majella kerk te Barger Oosterveldkro

De data van de tv-viering is: 30 september 2018.
Dat is al één keer meer dan aanvankelijk gepland.
Op “Uitzending gemist” kunt u alles terugkijken, dus kom vooral, dan maken we er samen voor heel Nederland, Vlaanderen en wie weet voor waar nog meer, mooie vieringen van!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:28-06-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor de vergadering werd de vergaderruimte gebruikt van de Sint Frans in Emmerschans. Buiten was het erg warm maar de grote ruimte was koel en aangenaam. Wel is er door de werkgroep “70 jaar Sint Franciscus” menig zweet druppeltje gevloeid. Dit gold ook zeventig jaar geleden voor de parochianen van Emmerschans. Er was nog geen kerkgebouw en men moest vier jaar wachten tot hun kerk stond. In die periode diende een schuur tegenover de eeuwenoude Emmer schans als noodvoorziening. De parochianen hebben met man en macht de schuur bekleed met hardboard, in de volksmond karton, een kerkelijk interieur gemaakt. Deze befaamde “kartonnen kerk” blijft in gebruik totdat vier jaar later in 1952 de huidige kerk gereed is. Een sterk staaltje vrijwilligerswerk. De vrijwilligers van de werkgroep hebben zich enorm ingespannen om een afwisselend programma op te stellen voor dit gedenkwaardig jaar. In de vorige nummers van dit blad is het complete programma gepubliceerd. Het jubileumjaar wordt afgesloten op 21 oktober met een viering met bisschop Van Den Hout.
De maand juni was voor de parochie ook een drukke maand. Zo was er de bedevaart in Barger-Oosterveld, een tv-uitzending, de bouw van de Mariakapel in Erica etc. Allemaal mogelijk met de steun en inzet van vele vrijwilligers. Allemaal hartelijk dank hiervoor.

                                                                          Namens het parochiebestuur,
                                                                          Cor Siekman (lid, communicatie)


Gewijzigd dd:29-01-2018

TAIZEREIS 2018

Taizéreis 2018 voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar! taize
Wil jij Pasen, de eerste week van de meivakantie of de eerste week van de zomervakantie eens met andere mensen en op een andere plek vieren?
Meld je dan nu aan voor de Taizéreis vanuit Emmen en geef aan welke van de drie genoemde periodes je voorkeur heeft!
We zullen reizen met een bus(je)en slapen in tenten.
De totale kosten van de reis zijn 195 euro.
Kijk voor meer informatie of voor aanmelden op de sociale media en geef je voorkeur aan voor 28 maart – 2 april, 29 april – 6 mei of 22 – 29 juli 2018!
De adressen zijn: website: www.taize-emmen.nl.
Facebook: Taizé Emmen Twitter: @TaizeEmmen. Instagram Taizé Emmen.
Email: taize.emmen@gmail.com.


Gewijzigd dd:02-01-2018

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES, 9 JUNI T/M 16 JUNI 2018bus

In 2018 staat Lourdes in het teken dat het 160 jaar geleden is dat de verschijningen hebben plaats gevonden.
Dag 1. Vertrek bij RK Kerk in Barger Compascuum, overnachting in Nevers.
Dag 2. Heilige Mis bij H. Bernadette in Nevers, overnachting in Rocamadour.
Dag 3. Heilige Mis in Rocamadour, ‘s avonds aankomst in Lourdes.
Dag 4, 5, 6. In Lourdes bieden we u een programma aan.
Dag 7. Terugreis met overnachting in Orléans.
Dag 8. ‘s Middags een afscheidsdiner, aankomst ongeveer 21.00 uur in Barger Compascuum.
De kosten inclusief reis- en annuleringsverzekering zijn € 749,50 pp
(1 persoonskamer €160 toeslag)
Informatie of opgave bij:
Mieny v.d. Aa                of            Ria Mensen
Tel: 0591 349144                          Tel: 06 13727968
Barger Compascuum                     Klazienaveen

lourdes2018

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd:27-11-2017

KENNISMAKINGSBEZOEK MGR. VAN DEN HOUT

Op vrijdag 20 oktober 2017 bracht mgr. van den Hout een kennismakingsbezoek aan onze parochie.
De dag startte op de pastorie aan de Meerstraat met een kopje koffie en daarna ontmoette de bisschop de locatieraad van de Pauluskerk in Wildlands.
Daar maakten we een wandeling en hadden we een ontmoeting met directeur Frankwin van Beers die vertelde over de totstandkoming van het park, de filosofie erachter en de toekomstplannen.
Daarna reisden we af naar de parochiezaal van de Franciscuskerk waar de bisschop onder het genot van een heerlijke lunch kennis maakte met de locatieraden van Emmerschans en Barger-Oosterveld. Een kort bezoek aan de Franciscuskerk mocht natuurlijk niet ontbreken.
Vervolgens reisden we af naar de orchideeënkwekerij Van Geel in Erica, waar de bisschop een rondleiding kreeg en een ontmoeting volgende met de locatieraad.
Het bezoek aan onze parochie werd afgesloten met een hapje en een drankje in Het Drieluik met het parochiebestuur en het bestuur van de PCI.
In alle gesprekken heeft de bisschop een goed beeld gekregen van onze parochie en de vier geloofsgemeenschappen. De hele dag heeft hij aantekeningen gemaakt en was hij zeer belangstellend. Op hem rust de niet gemakkelijke taak om de komende jaren leiding en richting te geven aan ons bisdom.
Ongetwijfeld hebben we hem die dag genoeg stof tot nadenken gegeven.
Iedereen die aan het welslagen van het kennismakingsbezoek een bijdrage heeft geleverd, mede namens mgr. van den Hout heel hartelijk dank!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:26-10-2017

VORMSEL

Inmiddels zijn de vormelingen weer begonnen met de voorbereidingen.
Deze vormelingen ontvangen in 2018 het Heilig Vormsel.
Voor de volgende groep gaan we werken met een nieuw project.
Dit éénjarige project gaat starten in september 2018.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen krijgen medio 2018 een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de vormselwerkgroep, 

Met vriendelijke groet de vormselwerkgroep,

pastor Lange,       jbz.lange@outlook.com
Sonja Rocks,       
rockssonja@gmail.com en
Wendy Booster,  
wendyvangeel@hotmail.com


Gewijzigd dd:01-08-2017

Uitnodiging CHRISTELIJKE MEDITATIE-bijeenkomsten 2017 - 2018

Christelijke meditatie:
Meditatie op zichzelf is niet christelijk, niet joods, niet islamitisch, enz.
Het is de christelijke achtergrond van iemand die het christelijk maakt.

leesmeer


 


Gewijzigd dd: 05-04-2017

ROMEREIS 12 mei t/m 17 mei 2018

Tijdens de informatieavond op 16 maart 2017 in het Drieluik bleek er voldoende belangstelling voor deelname aan een Romereis van 12 t/m 17 mei 2018.
Dit houdt in dat ik start met de organisatie van de voorgenomen zesdaagse vliegreis.
De leeftijd van de huidige deelnemers, varieert van 40 tot 70 jaar.
We zullen overnachten in een klooster (halfpension), brengen een uitgebreid bezoek aan Vaticaanstad en gaan op pauselijke audiëntie. Daarnaast wordt het programma ingevuld met  bezichtiging van enkele kerken en historische gebouwen.
De reis is opengesteld voor alle parochianen ( met eventuele reisgenoot) van de Goede Herderparochie Emmen-Erica.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers
.

leesmeer

Ik nodig de (potentiële) deelnemers aan deze Romereis uit voor een tweede voorlichtingsavond op maandag 22 mei 2017 vanaf 20.00 uur in het Drieluik, Weerdingerstraat 33, in Emmen.
Ik heb dan zelf een bezoek aan Rome achter de rug en hoop meer informatie over onze reis te kunnen verstrekken.
Zou u zich voor deze avond willen aanmelden bij:
Gina Touw, tel. 0591-633056, email:ginatouw@gmail.com


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,
De werkgroep VOM wil er graag in alle vier de parochies nieuwe leden bij hebben.
De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.

Eén VOM-medewerker per parochie is niet veel en ook niet vol te houden voor de persoon in kwestie, vandaar deze dringende oproep voor extra hulpkracht.
U kunt u aanmelden bij de verschillende parochiesecretariaten en de VOM-leden.

Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens