RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 19-03-2018

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (15-03-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (06-02-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (23-01-2018)


Gewijzigd dd:27-02-2018

GOEDE VRIJDAG: KRUISHULDE

Tijdens de viering van het lijden en sterven van de Heer vindt traditioneel de kruishulde plaats.
U bent van harte uitgenodigd om bloemen mee naar de kerk te nemen die tijdens de kruishulde bij het kruis kunnen worden gelegd. Erica OLV Onbevlekt Ontvangen kerk om 18.30 uur en Emmen Pauluskerk om 20.30 uur.


Gewijzigd dd:27-02-2018

PALMPAASSTOK WAT BETEKENT HET ALLEMAAL?

Kruis:    Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Wit:      Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis.
            Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de dood.
Rood:   Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.

Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.
Haan: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen.
Twee mandarijnen: Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.
Twaalf pinda’s: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus.
Eitjes: Een ei is symbool van nieuw leven.
Dertig rozijnen: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30 zilverlingen.
Hartje: Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen.

Voor een beschrijving voor het maken van een Palmpaasstok druk op de knop:

leesmeer


Gewijzigd dd:27-02-2018

OPBRENGST COLLECTE OECUMENISCHE VIERING 21 JANUARI 2018.

In de oecumenische viering van 21 januari jl. was de collecte bestemd voor het Praatcafé.
De opbrengst van deze collecte was ruim 360 euro.
Hiervoor wil ik u allen hartelijk danken.
Het praatcafé is een onderdeel van het Gilde en organiseert twee keer per week een middag voor vluchtelingen en asielzoekers, die de taal graag willen oefenen. Dit doen we met een groep Nederlandse vrijwilligers.
Veel van deze mensen hebben nog geen verblijfsvergunning en hebben dus ook geen recht op taalles.
Toch zijn sommige mensen hier al heel lang, soms zelfs meer dan 10 jaar.
Dan is de taal de enige mogelijkheid om contact te hebben met de mensen om je heen. We vinden het daarom heel belangrijk dat er ook voor deze mensen een mogelijkheid is om contact te hebben met Nederlandse mensen en samen met hen de Nederlandse taal te oefenen en iets over de Nederlandse cultuur te leren. Met het geld van de collecte kunnen we weer een heleboel gezellige middagen organiseren.

W.g. Lenie Renkema


Gewijzigd dd:27-02-2018

VASTENACTIE 2018

vastenHet Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.
Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (i.s.m. het bisdom) en dat jarenlang gerund.

leesmeer

-----------------------------------------------

VASTENACTIE
Beatrice Chikwanda is rolmodel in haar gemeenschap.

Beatrice (42) woont met haar man en zes kinderen in een sloppenwijk van Mbala, Zambia. Ze is een van de vrijwilligsters die zich dagelijks inzette voor het programma van de Zusters van Heilige Harten van Jezus en Maria.
Beatrice werkt in het seizoen als koffieplukker op de nabijgelegen koffieplantage. De rest van het jaar probeert ze bij te verdienen door vis te verkopen, maar de verdiensten zijn te weinig voor voldoende eten voor haar gezin.
Alle zwangere vrouwen in Zambia worden standaard getest op hiv. Tijdens haar laatste zwangerschap bleek Beatrice seropositief te zijn. Gelukkig kreeg ze medicijnen waardoor de baby gezond geboren werd.
Ook de echtgenoot van Beatrice is seropositief, maar hij weigert erover te praten; hij drinkt te veel.
Beatrice besloot om lid te worden van een lotgenotengroep. HIV was een groot taboe en ze kon er met niemand over praten. Nu praat ze er zelf wel over: ze vertelt haar kinderen hoe ze zichzelf kunnen beschermen en ze geeft zelfs les aan anderen. Beatrice wil graag een training volgen bij de zusters om te leren hoe ze meer inkomen kan verwerven en daarmee beter voor haar kinderen kan zorgen. Via de Vastenactie campagne steunen we de training van 300 mensen als Beatrice.

------------------------------------------------------

VASTENACTIE SPONSOR-WANDELING

Op zondag 25 maart 2018 kunt u meelopen met de Vastenactie-wandeling die door de VOM-groep is georganiseerd.
We lopen gezamenlijk de route van ongeveer 4 kilometer door het mooie natuurgebied Bargerveen.
Onderweg komen we bij een stilteplek waar pastor José Lange een korte meditatie zal houden.
Na het lopen van de route wordt u uitgenodigd voor een kop koffie of thee, bij van Geel orchideeën, waar een film over het Vastenactie project te zien zal zijn. Hier kunt u ook uw sponsorgeld inleveren.
Om 13.45 uur verzamelen we ons bij het Veenloopcentrum aan de Zusterweg in Weiteveen. (Goede parkeergelegenheid aanwezig.) Om 14.00 uur start de gezamenlijke wandeling. Goede wandelschoenen of laarzen zijn echt nodig.
Deelname minimaal € 2,50 en het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als u zich laat sponsoren, zodat er meer geld wordt opgehaald voor de zusters in Zambia, die proberen om de impact van HIV/aids te verminderen.
Extra informatie kunt u krijgen bij leden van de VOM-groep:
Ada van Geel , Gré Knegt , Tiny Schulte , Ria Hoebe , Willy Siekman , Ingrid Kraan.


Gewijzigd dd:30-01-2018

BIJBELS CULINAIR

Graag wil ik de parochianen uitnodigen een bijzondere samenzijn te beleven: Bijbels Culinair!

Waar lukt communicatie beter dan tijdens de maaltijd?
In menig land worden zaken besproken en beslist dankzij het gezamenlijk vorkje prikken in de culinaire hemel van een eetgelegenheid. Aan tafel kom je tot elkaar. Samen eten verbindt.

Het eetfestijn zal plaatsvinden op:
donderdag 26 april 2018 in de parochiezaal van de O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk,
Kerkweg 122, op Erica.

Gina Touw

leesmeer


Gewijzigd dd:02-01-2018

IN 2018: VIERINGEN OP TELEVISIE
vanuit de H. Gerardus Majella kerk te Barger Oosterveldkro

De data van de tv-vieringen zijn: 29 april, 17 juni en 30 september 2018.
Dat is al één keer meer dan aanvankelijk gepland.
Op “Uitzending gemist” kunt u alles terugkijken, dus kom vooral, dan maken we er samen voor heel Nederland, Vlaanderen en wie weet voor waar nog meer, mooie vieringen van!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:23-01-2018

STILLE OMGANG AMSTERDAM

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang.
De intentie dit jaar luidt: "Eucharistie = Liefde".
We kunnen met een grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen de H. Mis, bidden in de bus en er is tijd om elkaar te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan! 

Bus vertrektijden
Uithuizen,             17.30 uur,  Kennedylaan 33
Groningen,            18.00 uur (verzamelen in de hal van het NS hoofdstation)
Heerenveen,         20.00 uur,  bij de H. Geestkerk, Crackstraat 13
Nagele,                 Parkeerplaats afslag nr. 13 om ± 20.30 uur
De kosten zijn € 22,00 voor deelnemers uit Groningen en Friesland en € 17,00 voor deelnemers uit de N.O. Polder.
Betaling te voldoen op rekening nr.  NL 71 ABNA 05 02 48 89 64  t.n.v. A. Lukassen onder vermelding van ‘Stille Omgang’.

Contactpersonen
Groningen: dhr. H. Mulder (050 – 5 25 12 94),  dhr. A. Lukassen (050 – 3 13 48 72).
Friesland:  dhr P. Jansen (05 13 – 61 09 87).  N.O. Polder: dhr. J. Kolb (05 27 - 65 22 55).
Opgave bij: Dhr. A. van den Hende.   
E-mail: stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com.
Voor algemene informatie, zie website: www.stille-omgang.nl


Gewijzigd dd:14-01-2018

ONTMOETINGSDAG IN EMMELOORD
voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest op donderdag 15 maart 2018 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in:
‘De Ontmoeting’, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord.
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt.
De dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
U kunt zich tot 7 maart 2018 opgeven bij: de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email:l.winter@bisdomgl.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Mevr. A.E. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Dhr. A. van Rijdt, tel. 0527- 615748
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596

Na opgave ontvangt u rond 8 maart 2018 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.


Gewijzigd dd:29-01-2018

NIEUWS van de WERKGROEP voor de Vrede Ontwikkeling en Missie

We ontvingen een brief van de MIVA waarin ze onze parochie bedanken voor het meedoen aan de collecte, afgelopen zomer.
In Nederland zamelden meer dan 600 parochies geld in, om de veldwerkers in Burkina Faso aan brommers te helpen.
Gezamenlijk is er meer dan 100.000 euro opgehaald en kunnen de brommers, die ter plaatse van levensbelang zijn, geleverd worden. Tevens ontvingen we een poster van de MIVA als dank; op die poster is zo'n brommer te zien.
Om nog wat extra geld voor de Adventsactie op te halen, hebben we rozijnen broden verkocht. Het was een succes!
Want in Barger Oosterveld verkochten we 72 broden; in de Pauluskerk 27; en op Erica waar de broden al een paar jaar verkocht worden, kwamen we uit op 257 broden.
Zo kwam er € 356,- extra binnen voor de Adventsactie waarmee de opleiding van jonge moeders in Congo gefinancierd kan worden. Hartelijk dank aan allen die meehielpen.


Gewijzigd dd:29-01-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

Tja, dan is het nieuwe jaar weer volop aan de gang.
De feestdagen zijn achter de rug en iedereen is weer bezig met de dagelijkse gang van zaken.
Zo ook voor de locatieraden en parochiebestuur.
In de tweede week van het nieuwe jaar kwamen een aantal afgevaardigden van de raden en bestuur bijeen. De lopende zaken werden besproken die bij de diverse locatieraden speelden. Zakelijke onderwerpen staan op de agenda maar net zo belangrijk is het onderlinge persoonlijk contact tussen de bestuursleden. Waarbij tijdens de bespreking er ruimte is voor iedereen om vrij en openhartig zijn mening of standpunt te verkondigen of te onderbouwen. Dit geeft transparantie voor de gehele bestuurslaag van onze geliefde parochie.
Een parochie die zich wel met gepaste trots meer naar buiten toe mag vertonen. Een goed medium hiervoor is de TV. Bij het verschijnen van dit nummer is de eerste tv-viering eind januari vanuit de Sint Gerardus Majella kerk landelijk uitgezonden.
Hoe dit gegaan is, kunt u nogmaals terugkijken en beleven via internet op “Uitzending gemist”.

Ook is januari de maand waarbij de actie Kerkbalans is gestart met als thema ‘Geef voor je kerk’.
Dat we van geven houden, zien we bij andere acties of eigenlijk ‘dag’ namelijk: Valentijnsdag. Een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes of bloemen. Sinds enige decennia een groot commercieel succes geworden.
Eigenlijk was Valentinus een wijze en deugdzame priester die de marteldood stierf en op 14 februari in 496 heilig verklaard. Valentinus is beschermheilige van verliefden, jonggehuwden en wordt aangeroepen voor het welslagen van het huwelijk.
Laten we ten slotte hopen op een goed welslagen van de actie Kerkbalans.

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman (lid, communicatie)


Gewijzigd dd:29-01-2018

TAIZEREIS 2018

Taizéreis 2018 voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar! taize
Wil jij Pasen, de eerste week van de meivakantie of de eerste week van de zomervakantie eens met andere mensen en op een andere plek vieren?
Meld je dan nu aan voor de Taizéreis vanuit Emmen en geef aan welke van de drie genoemde periodes je voorkeur heeft!
We zullen reizen met een bus(je)en slapen in tenten.
De totale kosten van de reis zijn 195 euro.
Kijk voor meer informatie of voor aanmelden op de sociale media en geef je voorkeur aan voor 28 maart – 2 april, 29 april – 6 mei of 22 – 29 juli 2018!
De adressen zijn: website: www.taize-emmen.nl.
Facebook: Taizé Emmen Twitter: @TaizeEmmen. Instagram Taizé Emmen.
Email: taize.emmen@gmail.com.


Gewijzigd dd:02-01-2018

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES, 9 JUNI T/M 16 JUNI 2018bus

In 2018 staat Lourdes in het teken dat het 160 jaar geleden is dat de verschijningen hebben plaats gevonden.
Dag 1. Vertrek bij RK Kerk in Barger Compascuum, overnachting in Nevers.
Dag 2. Heilige Mis bij H. Bernadette in Nevers, overnachting in Rocamadour.
Dag 3. Heilige Mis in Rocamadour, ‘s avonds aankomst in Lourdes.
Dag 4, 5, 6. In Lourdes bieden we u een programma aan.
Dag 7. Terugreis met overnachting in Orléans.
Dag 8. ‘s Middags een afscheidsdiner, aankomst ongeveer 21.00 uur in Barger Compascuum.
De kosten inclusief reis- en annuleringsverzekering zijn € 749,50 pp
(1 persoonskamer €160 toeslag)
Informatie of opgave bij:
Mieny v.d. Aa                of            Ria Mensen
Tel: 0591 349144                          Tel: 06 13727968
Barger Compascuum                     Klazienaveen

lourdes2018

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd:13-12-2017

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN ‘Onderweg van Advent naar Kerst’
dd.: 30-11 2017
.

Een verslag van de creatieve avond bloemschikken dat stond in het teken van ‘Onderweg van Advent naar Kerst.

       doc


Gewijzigd dd:27-11-2017

KENNISMAKINGSBEZOEK MGR. VAN DEN HOUT

Op vrijdag 20 oktober 2017 bracht mgr. van den Hout een kennismakingsbezoek aan onze parochie.
De dag startte op de pastorie aan de Meerstraat met een kopje koffie en daarna ontmoette de bisschop de locatieraad van de Pauluskerk in Wildlands.
Daar maakten we een wandeling en hadden we een ontmoeting met directeur Frankwin van Beers die vertelde over de totstandkoming van het park, de filosofie erachter en de toekomstplannen.
Daarna reisden we af naar de parochiezaal van de Franciscuskerk waar de bisschop onder het genot van een heerlijke lunch kennis maakte met de locatieraden van Emmerschans en Barger-Oosterveld. Een kort bezoek aan de Franciscuskerk mocht natuurlijk niet ontbreken.
Vervolgens reisden we af naar de orchideeënkwekerij Van Geel in Erica, waar de bisschop een rondleiding kreeg en een ontmoeting volgende met de locatieraad.
Het bezoek aan onze parochie werd afgesloten met een hapje en een drankje in Het Drieluik met het parochiebestuur en het bestuur van de PCI.
In alle gesprekken heeft de bisschop een goed beeld gekregen van onze parochie en de vier geloofsgemeenschappen. De hele dag heeft hij aantekeningen gemaakt en was hij zeer belangstellend. Op hem rust de niet gemakkelijke taak om de komende jaren leiding en richting te geven aan ons bisdom.
Ongetwijfeld hebben we hem die dag genoeg stof tot nadenken gegeven.
Iedereen die aan het welslagen van het kennismakingsbezoek een bijdrage heeft geleverd, mede namens mgr. van den Hout heel hartelijk dank!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:26-10-2017

VORMSEL

Inmiddels zijn de vormelingen weer begonnen met de voorbereidingen.
Deze vormelingen ontvangen in 2018 het Heilig Vormsel.
Voor de volgende groep gaan we werken met een nieuw project.
Dit éénjarige project gaat starten in september 2018.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen krijgen medio 2018 een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de vormselwerkgroep, 

Met vriendelijke groet de vormselwerkgroep,

pastor Lange,       jbz.lange@outlook.com
Sonja Rocks,       
rockssonja@gmail.com en
Wendy Booster,  
wendyvangeel@hotmail.com


Gewijzigd dd:01-08-2017

Uitnodiging CHRISTELIJKE MEDITATIE-bijeenkomsten 2017 - 2018

Christelijke meditatie:
Meditatie op zichzelf is niet christelijk, niet joods, niet islamitisch, enz.
Het is de christelijke achtergrond van iemand die het christelijk maakt.

leesmeer


Gewijzigd dd: 04-07-2017

MEER DAN GELOVEN NU’ (ERICA)

Deelnemers gevraagd voor de groep ‘MEER DAN GELOVEN NU’ (ERICA)
Vanaf 1993 zijn in Nederland en Vlaanderen steeds meer geloofsgespreksgroepenGeloven Nu’ in het leven geroepen, waarin mensen zich rondom Bijbelverhalen willen verdiepen in geloofs- en levensvragen.
Tegenwoordig zijn er in de parochie van de  Goede Herder Emmen - Erica 2 groepen actief:

lees


Gewijzigd dd: 05-04-2017

ROMEREIS 12 mei t/m 17 mei 2018

Tijdens de informatieavond op 16 maart 2017 in het Drieluik bleek er voldoende belangstelling voor deelname aan een Romereis van 12 t/m 17 mei 2018.
Dit houdt in dat ik start met de organisatie van de voorgenomen zesdaagse vliegreis.
De leeftijd van de huidige deelnemers, varieert van 40 tot 70 jaar.
We zullen overnachten in een klooster (halfpension), brengen een uitgebreid bezoek aan Vaticaanstad en gaan op pauselijke audiëntie. Daarnaast wordt het programma ingevuld met  bezichtiging van enkele kerken en historische gebouwen.
De reis is opengesteld voor alle parochianen ( met eventuele reisgenoot) van de Goede Herderparochie Emmen-Erica.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers
.

leesmeer

Ik nodig de (potentiële) deelnemers aan deze Romereis uit voor een tweede voorlichtingsavond op maandag 22 mei 2017 vanaf 20.00 uur in het Drieluik, Weerdingerstraat 33, in Emmen.
Ik heb dan zelf een bezoek aan Rome achter de rug en hoop meer informatie over onze reis te kunnen verstrekken.
Zou u zich voor deze avond willen aanmelden bij:
Gina Touw, tel. 0591-633056, email:ginatouw@gmail.com


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,
De werkgroep VOM wil er graag in alle vier de parochies nieuwe leden bij hebben.
De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.

Eén VOM-medewerker per parochie is niet veel en ook niet vol te houden voor de persoon in kwestie, vandaar deze dringende oproep voor extra hulpkracht.
U kunt u aanmelden bij de verschillende parochiesecretariaten en de VOM-leden.

Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens