RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 14-01-2017

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (09-01-2018)

BISDOMBERICHTEN 2017 (12-12-2017)

BISDOMBERICHTEN 2017 (28-11-2017)


Gewijzigd dd:02-01-208

THEMA KERKBALANS 2018: ‘GEEF VOOR JE KERK’

KB2018In januari gaat de actie Kerkbalans van start.
Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.
Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage.
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u.
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.


Gewijzigd dd:02-01-2018

IN 2018: VIERINGEN OP TELEVISIE
vanuit de H. Gerardus Majella kerk te Barger Oosterveldkro

Op zondag 28 januari 2018 zal vanuit de H. Gerardus Majella kerk de eerste tv-viering zijn.
De viering begint stipt om 10.30 uur.
Inmiddels is Leo Fijen al geweest om een geloofsgesprek met ondergetekende op te nemen en hebben we een technische ploeg op bezoek gehad om te kijken waar de camera’s en het licht moeten worden opgesteld. Wat dat betreft is alles gereed voor de eerste viering.
In de weekenden van de tv-vieringen zullen er uiteraard geen andere vieringen zijn in onze parochiekerken, omdat we hopen dat we u allemaal in Barger-Oosterveld mogen begroeten. Een goed gevulde kerk met enthousiaste mensen zal toch een mooi visitekaartje voor onze parochie zijn.
Blijf niet thuis!!
De viering mag niet langer duren dan 58 minuten. Daarom zullen de misintenties voor dat weekend vóór de viering worden gelezen en worden afgedrukt in het liturgieboekje.
Zo zullen er wel meer dingen zijn die bij de tv-missen wat anders gaan dan anders. Met een beetje flexibiliteit van iedereen zal dat vast goed komen.
We hopen er met hulp van veel vrijwilligers ter plaatse en hopelijk veel parochianen in de kerk een mooi project van te maken het komende jaar.
De andere data van de tv-vieringen zijn: 29 april, 17 juni en 30 september 2018. Dat is al één keer meer dan aanvankelijk gepland.
Op “Uitzending gemist” kunt u alles terugkijken, dus kom vooral, dan maken we er samen voor heel Nederland, Vlaanderen en wie weet voor waar nog meer, mooie vieringen van!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:14-01-2018

ONTMOETINGSDAG IN EMMELOORD
voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest op donderdag 15 maart 2018 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in:
‘De Ontmoeting’, Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord.
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt.
De dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
U kunt zich tot 7 maart 2018 opgeven bij: de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email:l.winter@bisdomgl.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Mevr. A.E. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Dhr. A. van Rijdt, tel. 0527- 615748
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596

Na opgave ontvangt u rond 8 maart 2018 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.


Gewijzigd dd:02-01-2018

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 21-28 JANUARI 2018

Slavernij voorbij?!

week2018Voor het volk Israël wel, want God leidde dit volk met krachtige arm "recht door zee", de vrijheid tegemoet. Het is ook voorbij voor de uit verschillende tradities afkomstige volken in het Caribisch gebied. Wat zij niet voor mogelijk hielden is toch gebeurd. In de afschaffing van de slavernij zien ook zij de hand van God. Het verhaal over de bevrijding van Gods Volk spreekt de Caribische christenen dan ook erg aan. De Caribische kerken  hebben het lied van Mozes en Mirjam (Exodus  15: 1-21) als uitgangspunt genomen en het thema: "Recht door zee" aangedragen voor de Week van Gebed voor de eenheid  in 2018. Deze  wordt gehouden van 21 tot 28 januari.
Is de slavernij wel de wereld uit? Zijn we wel echt vrij? Of zijn we slaaf geworden van……….     zijn we geketend aan......?
In de Oecumenische Viering die op 21 januari 2018 in de Pauluskerk aan de Meerstraat zal worden gehouden, staan we stil bij wat slavernij in ons eigen leven, in deze tijd is. Hoe we ons daar bewust van kunnen worden. En hoe we compassie  kunnen  hebben met mensen die (ooit) als slaaf geketend zijn en naar bevrijding verlangen
De viering begint om 10.00 uur en zal worden geleid door José Lange, pastor van De Goede Herderparochie  in Emmen/Erica en Janneke de Valk, predikant van de Ichthusgemeente te Emmen.
Het Ichthuskoor zal de viering begeleiden met koorzang en met elkaar verzorgen we de samenzang!
Door omstandigheden zal er komend jaar in Emmen Oost en Emmen Noord maar één Oecumenische Viering gehouden kunnen worden.
De verwachting is dat de Pauluskerk dan ook zal uitpuilen want iedereen is van harte uitgenodigd. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht, voor hen zal er kinderwoorddienst zijn.
21 januari 2018: Vergeet het niet.
Kom meevieren dat we niet (meer) geketend zijn.

Werkgroep Oecumenische Viering

Gewijzigd dd:02-01-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

De feestdagen zijn voorbij en er is weer een nieuw jaar begonnen. Sommigen zullen proberen om zich aan hun nieuwjaarsvoornemens te houden om een kilootje of wat af te slanken. Ook onze parochie heeft voornemens voor dit jaar en de daarop volgende jaren. Eén ervan is het sluitend maken van de jaarlijkse begrotingen. Het zal lastig worden om de kosten en de baten in een mooie balans te houden. De baten zullen door onder andere het afnemende aantal parochianen verminderen, terwijl de kosten en lasten een stijgende lijn volgen. Naast de financiële inkomsten is vooral ook de inzet van vrijwilligers een belangrijke bijdrage. Misschien wel belangrijker. Het werven van nieuwe vrijwilligers is niet alleen een probleem waar wij als parochie mee te kampen hebben.
Ook andere instellingen en organisaties hebben hier mee te maken, denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen en hobbyclubs.
Tijd is schaars en de maatschappij is veranderd. Toch biedt vrijwilligerswerk voldoende uitdagingen en voldoening.
Voor iedere vrijwilliger is een passende klus te vinden.
Ook voor jongeren. Immers, jongeren zijn expert in jong zijn en kunnen verrassende ideeën toevoegen.
Kortom er is nog veel te doen, maar ook veel om met plezier aan terug te denken.
Op naar een mooi 2018.

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman (lid, communicatie)


Gewijzigd dd:02-01-2018

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES, 9 JUNI T/M 16 JUNI 2018bus

In 2018 staat Lourdes in het teken dat het 160 jaar geleden is dat de verschijningen hebben plaats gevonden.
Dag 1. Vertrek bij RK Kerk in Barger Compascuum, overnachting in Nevers.
Dag 2. Heilige Mis bij H. Bernadette in Nevers, overnachting in Rocamadour.
Dag 3. Heilige Mis in Rocamadour, ‘s avonds aankomst in Lourdes.
Dag 4, 5, 6. In Lourdes bieden we u een programma aan.
Dag 7. Terugreis met overnachting in Orléans.
Dag 8. ‘s Middags een afscheidsdiner, aankomst ongeveer 21.00 uur in Barger Compascuum.
De kosten inclusief reis- en annuleringsverzekering zijn € 749,50 pp
(1 persoonskamer €160 toeslag)
Informatie of opgave bij:
Mieny v.d. Aa                of            Ria Mensen
Tel: 0591 349144                          Tel: 06 13727968
Barger Compascuum                     Klazienaveen

lourdes2018

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd:13-12-2017

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN ‘Onderweg van Advent naar Kerst’
dd.: 30-11 2017
.

Een verslag van de creatieve avond bloemschikken dat stond in het teken van ‘Onderweg van Advent naar Kerst.

       doc


Gewijzigd dd:27-11-2017

KENNISMAKINGSBEZOEK MGR. VAN DEN HOUT

Op vrijdag 20 oktober 2017 bracht mgr. van den Hout een kennismakingsbezoek aan onze parochie.
De dag startte op de pastorie aan de Meerstraat met een kopje koffie en daarna ontmoette de bisschop de locatieraad van de Pauluskerk in Wildlands.
Daar maakten we een wandeling en hadden we een ontmoeting met directeur Frankwin van Beers die vertelde over de totstandkoming van het park, de filosofie erachter en de toekomstplannen.
Daarna reisden we af naar de parochiezaal van de Franciscuskerk waar de bisschop onder het genot van een heerlijke lunch kennis maakte met de locatieraden van Emmerschans en Barger-Oosterveld. Een kort bezoek aan de Franciscuskerk mocht natuurlijk niet ontbreken.
Vervolgens reisden we af naar de orchideeënkwekerij Van Geel in Erica, waar de bisschop een rondleiding kreeg en een ontmoeting volgende met de locatieraad.
Het bezoek aan onze parochie werd afgesloten met een hapje en een drankje in Het Drieluik met het parochiebestuur en het bestuur van de PCI.
In alle gesprekken heeft de bisschop een goed beeld gekregen van onze parochie en de vier geloofsgemeenschappen. De hele dag heeft hij aantekeningen gemaakt en was hij zeer belangstellend. Op hem rust de niet gemakkelijke taak om de komende jaren leiding en richting te geven aan ons bisdom.
Ongetwijfeld hebben we hem die dag genoeg stof tot nadenken gegeven.
Iedereen die aan het welslagen van het kennismakingsbezoek een bijdrage heeft geleverd, mede namens mgr. van den Hout heel hartelijk dank!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:26-10-2017

VORMSEL

Inmiddels zijn de vormelingen weer begonnen met de voorbereidingen.
Deze vormelingen ontvangen in 2018 het Heilig Vormsel.
Voor de volgende groep gaan we werken met een nieuw project.
Dit éénjarige project gaat starten in september 2018.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen krijgen medio 2018 een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de vormselwerkgroep, 

Met vriendelijke groet de vormselwerkgroep,

pastor Lange,       jbz.lange@outlook.com
Sonja Rocks,       
rockssonja@gmail.com en
Wendy Booster,  
wendyvangeel@hotmail.com


Gewijzigd dd:01-08-2017

Uitnodiging CHRISTELIJKE MEDITATIE-bijeenkomsten 2017 - 2018

Christelijke meditatie:
Meditatie op zichzelf is niet christelijk, niet joods, niet islamitisch, enz.
Het is de christelijke achtergrond van iemand die het christelijk maakt.

leesmeer


Gewijzigd dd: 04-07-2017

MEER DAN GELOVEN NU’ (ERICA)

Deelnemers gevraagd voor de groep ‘MEER DAN GELOVEN NU’ (ERICA)
Vanaf 1993 zijn in Nederland en Vlaanderen steeds meer geloofsgespreksgroepenGeloven Nu’ in het leven geroepen, waarin mensen zich rondom Bijbelverhalen willen verdiepen in geloofs- en levensvragen.
Tegenwoordig zijn er in de parochie van de  Goede Herder Emmen - Erica 2 groepen actief:

lees


Gewijzigd dd: 05-04-2017

ROMEREIS 12 mei t/m 17 mei 2018

Tijdens de informatieavond op 16 maart 2017 in het Drieluik bleek er voldoende belangstelling voor deelname aan een Romereis van 12 t/m 17 mei 2018.
Dit houdt in dat ik start met de organisatie van de voorgenomen zesdaagse vliegreis.
De leeftijd van de huidige deelnemers, varieert van 40 tot 70 jaar.
We zullen overnachten in een klooster (halfpension), brengen een uitgebreid bezoek aan Vaticaanstad en gaan op pauselijke audiëntie. Daarnaast wordt het programma ingevuld met  bezichtiging van enkele kerken en historische gebouwen.
De reis is opengesteld voor alle parochianen ( met eventuele reisgenoot) van de Goede Herderparochie Emmen-Erica.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers
.

leesmeer

Ik nodig de (potentiële) deelnemers aan deze Romereis uit voor een tweede voorlichtingsavond op maandag 22 mei 2017 vanaf 20.00 uur in het Drieluik, Weerdingerstraat 33, in Emmen.
Ik heb dan zelf een bezoek aan Rome achter de rug en hoop meer informatie over onze reis te kunnen verstrekken.
Zou u zich voor deze avond willen aanmelden bij:
Gina Touw, tel. 0591-633056, email:ginatouw@gmail.com


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,
De werkgroep VOM wil er graag in alle vier de parochies nieuwe leden bij hebben.
De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.

Eén VOM-medewerker per parochie is niet veel en ook niet vol te houden voor de persoon in kwestie, vandaar deze dringende oproep voor extra hulpkracht.
U kunt u aanmelden bij de verschillende parochiesecretariaten en de VOM-leden.

Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens