RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 08-05-2018

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (08-05-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (25-04-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (11-04-2018)


Gewijzigd dd:01-05-2018

Uitnodiging

Frans Wielens 25 jaar diaken

FW2018Op zondag 10 juni 2018 vieren we het heuglijke feit dat pastor Frans Wielens 25 jaar geleden tot diaken is gewijd.
Klik op onderstaande button voor meer informatie.

leesmeer

 

 


Gewijzigd dd:24-05-2018

GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OP ZONDAG 24 JUNI 2018g1gm

Op zondag 24 juni aanstaande vindt weer de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaartplaats in Barger-Oosterveld.
Dit jaar hebben we mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor bedevaarten,uitgenodigd om ons hierin voor te gaan en hoofdcelebrant te zijn bij de
eucharistieviering.
Het thema dit jaar is: “H. Johannes de Voorloper, H. Gerardus de voorspreker.” Op zondag 24 juni vieren we namelijk ook het Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper. Twee bijzondere heiligen zullen dus centraal staan bij onze jaarlijkse bedevaart.
Om 10.30 uur vindt de plechtige hoogmis plaats in het kerkenbos, aansluitend is de sacramentsprocessie en nadien is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn op het kerkplein. Het Gemengd Koor en Muziekvereniging Volharding zal haar medewerking verlenen.
We hopen weer velen van u te mogen begroeten!

Namens de bedevaartcommissie Sint Gerardus Majella,
pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:24-05-2018

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2018-2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal er een wijziging plaatsvinden in de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. In september starten we met een nieuw Vormselproject.
Dit project is bedoeld voor jongeren van 11/12/13 jaar.
Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als in het 1ste jaar van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen.
Ook als uw zoon of dochter iets ouder is en graag het Vormsel wil ontvangen of u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.
Om u meer informatie te kunnen geven over het project en de werkwijze is er een ouderavond op woensdag 13 juni om 20.00 uur in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 142, Barger-Oosterveld.
U kunt zich opgeven voor de informatieavond via een e-mail met onderstaande gegevens: jbz.lange@outlook.com of bij uw locatiesecretariaat.
Naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail
Gedoopt op…….in de kerk van …. te …..

De vormselwerkgroep


Gewijzigd dd:01-05-2018

KINDERCATECHESE

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijkheid en als ouders wil je je kind daarbij ook het geloof meegeven.
Maar hoe doe je dat.
Naast de voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel, willen we in De Goede Herder parochie hierbij helpen en van start gaan met een nieuwe vorm van kindercatechese.
Deze catechese is bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar van alle vier locaties. De bijeenkomsten zullen eens per maand plaatsvinden na de viering op zondag van 11.30 uur tot 15.00 uur. We gaan niet alleen leren en praten maar we lezen uit de bijbel, er zijn workshops, spelactiviteiten, opdrachten en liedjes.kindercat

Om ouders te informeren is er op woensdag 20 juni 2018 om 20.00 uur in de parochiezaal achter de Gerardus Majella kerk, Splitting 143 in Barger-Oosterveld een avond waarop we uitleg zullen geven over de inhoud en het programma.
Graag voor deze avond even aanmelden met uw naam en e-mailadres, naam en leeftijd van de kinderen vóór 6 juni bij jbz.lange@outlook.com of bij uw locatiesecretariaat.

 


Gewijzigd dd:24-05-2018

IN 2018: VIERINGEN OP TELEVISIE
vanuit de H. Gerardus Majella kerk te Barger Oosterveldkro

De data van de tv-vieringen zijn: 17 juni en 30 september 2018.
Dat is al één keer meer dan aanvankelijk gepland.
Op “Uitzending gemist” kunt u alles terugkijken, dus kom vooral, dan maken we er samen voor heel Nederland, Vlaanderen en wie weet voor waar nog meer, mooie vieringen van!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:01-05-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

De dagen lengen, het weer wordt aangenamer en de vogels fluiten. Kortom de lente is in het land en Pasen is net achter de rug.
Op vijf april is het bestuur neergestreken in de vergaderruimte van de kerk in Erica. De locatieraad Erica en het bestuur overleggen dan samen over de gang van zaken, houden elkaar op de hoogte en ondersteunen elkaar.

De maand mei kent ook zijn feestdagen, namelijk Hemelvaartsdag en Pinksteren.
De eerste is voor velen duidelijk dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel.
Pinksteren vind ik persoonlijk altijd een lastige, het is namelijk het feest waarop wordt gevierd dat de Heilige Geest neerdaalde op de leerlingen van Jezus. De leerlingen trokken daarop de wereld in om de boodschap van Jezus verder uit te dragen.
Pinksteren kan daarmee ook worden beschouwd als het geboortefeest van onze kerk. Al met al een belangrijke dag dus voor ons Christenen.

Maar ook een bijzondere periode voor de kerk in Erica. Hier is men begonnen met de bouw of anders gezegd de geboorte van een Mariakapel. Volgens de tekeningen een klassiek ontwerp dat wordt opgetrokken uit bakstenen. De uitvoering gebeurt door vele vrijwilligers die een prachtig onderkomen bouwen voor “Onze Lieve Vrouwe”.
Een plek waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen en steun in het algemeen. Natuurlijk zal er een moment komen dat het officieel feestelijk wordt onthuld en ingewijd.
Hierover zal binnenkort worden bericht.

Nu kan ik afsluiten en u een prettige hemelvaart wensen maar dit lijkt me niet erg gepast. Dus daarom fijne Pinksterdagen toegewenst.

                                                                          Namens het parochiebestuur,
                                                                          Cor Siekman (lid, communicatie)


Gewijzigd dd:29-01-2018

TAIZEREIS 2018

Taizéreis 2018 voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar! taize
Wil jij Pasen, de eerste week van de meivakantie of de eerste week van de zomervakantie eens met andere mensen en op een andere plek vieren?
Meld je dan nu aan voor de Taizéreis vanuit Emmen en geef aan welke van de drie genoemde periodes je voorkeur heeft!
We zullen reizen met een bus(je)en slapen in tenten.
De totale kosten van de reis zijn 195 euro.
Kijk voor meer informatie of voor aanmelden op de sociale media en geef je voorkeur aan voor 28 maart – 2 april, 29 april – 6 mei of 22 – 29 juli 2018!
De adressen zijn: website: www.taize-emmen.nl.
Facebook: Taizé Emmen Twitter: @TaizeEmmen. Instagram Taizé Emmen.
Email: taize.emmen@gmail.com.


Gewijzigd dd:02-01-2018

8-DAAGSE BUSREIS NAAR LOURDES, 9 JUNI T/M 16 JUNI 2018bus

In 2018 staat Lourdes in het teken dat het 160 jaar geleden is dat de verschijningen hebben plaats gevonden.
Dag 1. Vertrek bij RK Kerk in Barger Compascuum, overnachting in Nevers.
Dag 2. Heilige Mis bij H. Bernadette in Nevers, overnachting in Rocamadour.
Dag 3. Heilige Mis in Rocamadour, ‘s avonds aankomst in Lourdes.
Dag 4, 5, 6. In Lourdes bieden we u een programma aan.
Dag 7. Terugreis met overnachting in Orléans.
Dag 8. ‘s Middags een afscheidsdiner, aankomst ongeveer 21.00 uur in Barger Compascuum.
De kosten inclusief reis- en annuleringsverzekering zijn € 749,50 pp
(1 persoonskamer €160 toeslag)
Informatie of opgave bij:
Mieny v.d. Aa                of            Ria Mensen
Tel: 0591 349144                          Tel: 06 13727968
Barger Compascuum                     Klazienaveen

lourdes2018

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd:27-11-2017

KENNISMAKINGSBEZOEK MGR. VAN DEN HOUT

Op vrijdag 20 oktober 2017 bracht mgr. van den Hout een kennismakingsbezoek aan onze parochie.
De dag startte op de pastorie aan de Meerstraat met een kopje koffie en daarna ontmoette de bisschop de locatieraad van de Pauluskerk in Wildlands.
Daar maakten we een wandeling en hadden we een ontmoeting met directeur Frankwin van Beers die vertelde over de totstandkoming van het park, de filosofie erachter en de toekomstplannen.
Daarna reisden we af naar de parochiezaal van de Franciscuskerk waar de bisschop onder het genot van een heerlijke lunch kennis maakte met de locatieraden van Emmerschans en Barger-Oosterveld. Een kort bezoek aan de Franciscuskerk mocht natuurlijk niet ontbreken.
Vervolgens reisden we af naar de orchideeënkwekerij Van Geel in Erica, waar de bisschop een rondleiding kreeg en een ontmoeting volgende met de locatieraad.
Het bezoek aan onze parochie werd afgesloten met een hapje en een drankje in Het Drieluik met het parochiebestuur en het bestuur van de PCI.
In alle gesprekken heeft de bisschop een goed beeld gekregen van onze parochie en de vier geloofsgemeenschappen. De hele dag heeft hij aantekeningen gemaakt en was hij zeer belangstellend. Op hem rust de niet gemakkelijke taak om de komende jaren leiding en richting te geven aan ons bisdom.
Ongetwijfeld hebben we hem die dag genoeg stof tot nadenken gegeven.
Iedereen die aan het welslagen van het kennismakingsbezoek een bijdrage heeft geleverd, mede namens mgr. van den Hout heel hartelijk dank!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:26-10-2017

VORMSEL

Inmiddels zijn de vormelingen weer begonnen met de voorbereidingen.
Deze vormelingen ontvangen in 2018 het Heilig Vormsel.
Voor de volgende groep gaan we werken met een nieuw project.
Dit éénjarige project gaat starten in september 2018.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen krijgen medio 2018 een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de vormselwerkgroep, 

Met vriendelijke groet de vormselwerkgroep,

pastor Lange,       jbz.lange@outlook.com
Sonja Rocks,       
rockssonja@gmail.com en
Wendy Booster,  
wendyvangeel@hotmail.com


Gewijzigd dd:01-08-2017

Uitnodiging CHRISTELIJKE MEDITATIE-bijeenkomsten 2017 - 2018

Christelijke meditatie:
Meditatie op zichzelf is niet christelijk, niet joods, niet islamitisch, enz.
Het is de christelijke achtergrond van iemand die het christelijk maakt.

leesmeer


Gewijzigd dd: 04-07-2017

MEER DAN GELOVEN NU’ (ERICA)

Deelnemers gevraagd voor de groep ‘MEER DAN GELOVEN NU’ (ERICA)
Vanaf 1993 zijn in Nederland en Vlaanderen steeds meer geloofsgespreksgroepenGeloven Nu’ in het leven geroepen, waarin mensen zich rondom Bijbelverhalen willen verdiepen in geloofs- en levensvragen.
Tegenwoordig zijn er in de parochie van de  Goede Herder Emmen - Erica 2 groepen actief:

lees


Gewijzigd dd: 05-04-2017

ROMEREIS 12 mei t/m 17 mei 2018

Tijdens de informatieavond op 16 maart 2017 in het Drieluik bleek er voldoende belangstelling voor deelname aan een Romereis van 12 t/m 17 mei 2018.
Dit houdt in dat ik start met de organisatie van de voorgenomen zesdaagse vliegreis.
De leeftijd van de huidige deelnemers, varieert van 40 tot 70 jaar.
We zullen overnachten in een klooster (halfpension), brengen een uitgebreid bezoek aan Vaticaanstad en gaan op pauselijke audiëntie. Daarnaast wordt het programma ingevuld met  bezichtiging van enkele kerken en historische gebouwen.
De reis is opengesteld voor alle parochianen ( met eventuele reisgenoot) van de Goede Herderparochie Emmen-Erica.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers
.

leesmeer

Ik nodig de (potentiële) deelnemers aan deze Romereis uit voor een tweede voorlichtingsavond op maandag 22 mei 2017 vanaf 20.00 uur in het Drieluik, Weerdingerstraat 33, in Emmen.
Ik heb dan zelf een bezoek aan Rome achter de rug en hoop meer informatie over onze reis te kunnen verstrekken.
Zou u zich voor deze avond willen aanmelden bij:
Gina Touw, tel. 0591-633056, email:ginatouw@gmail.com


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,
De werkgroep VOM wil er graag in alle vier de parochies nieuwe leden bij hebben.
De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.

Eén VOM-medewerker per parochie is niet veel en ook niet vol te houden voor de persoon in kwestie, vandaar deze dringende oproep voor extra hulpkracht.
U kunt u aanmelden bij de verschillende parochiesecretariaten en de VOM-leden.

Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens