RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 15-10-2018

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (10-10-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (27-09-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (11-09-2018)


Gewijzigd dd:25-08-2018

TV-VIERING OP 30 SEPTEMBER

kroZondag 30 september 2018 strijkt de ploeg van de KRO nog een keer neer in Barger-Oosterveld om onze viering via de televisie uit te zenden.
Hoewel, op zaterdag komen de mensen van het licht al de eerste spullen klaarzetten.
Er komt nog heel wat bij kijken om op zondagmorgen exact om 10.30 uur “live” te gaan. In ieder geval hoop ik u weer te mogen begroeten, het liefst natuurlijk gewoon in levenden lijve in de kerk. Want geloven en het geloof vieren doen we samen!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:10-09-2018

Uitnodiging voor het religieus uitstapje van ‘Meer dan Geloven Nu’.  

In het cursusjaar 2018/2019 jaar zal het jaarlijkse uitstapje van de groepen ‘Meer dan Geloven Nu’ plaatsvinden op
donderdag 25 oktober 2018 op Erica.

Voor meer informatie druk op onderstaande knop

lees


Gewijzigd dd:26-09-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

Begin september is het bestuur weer bij elkaar gekomen. De meesten zijn op vakantie geweest en sommigen hebben dit nog tegoed. Nadat er even wat vakantieverhalen waren uitgewisseld, werd begonnen de vergaderagenda te bespreken.

Voor meer informatie klik op onderstaande button

lees


Namens het parochiebestuur,
Cor Siekman (lid, communicatie)


Gewijzigd dd:18-09-2018

Pauselijke Missieweken

Wie of wat zijn de Pauselijke Missiewerken (Missio)?
Die vraag wordt ons geregeld gesteld. Maar wie kan dat nu beter uitleggen dan de Paus zelf.
In een videoboodschap vertelt Paus Franciscus waarom "zijn"  Pauselijke Missiewerken belangrijk zijn.
Nu is die videoboodschap in het Italiaans met ondertiteling in het Engels.
Echter de Nederlandse vertaling staat onder de video boodschap van de Paus.
Wie graag de videoboodschap en/of de Nederlandse vertaling wil bekijken, kan dat zien door op onderstaande link te drukken

http://missio.nl/nieuwses/paus-franciscus-over-missio/


Gewijzigd dd:26-09-2018


Gewijzigd dd:16-07-2018

ONTMOETINGSDAG IN JOURE
voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Joure op: donderdag 11 oktober 2018

Voor meer informatie druk op onderstaande knop.

lees

 


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees

 


Gewijzigd dd: 13-08-2018

MEER DAN GELOVEN NU’

Uitnodiging "Meer dan Geloven Nu" Emmen-Erica

Klik op onderstaande knop voor meer informatie

lees

Planning Meer dan Geloven Nu 2018-2019

In september 2018 start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica)
‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn.
Klik op onderstaande knop voor de planning

lees

Verslag Rome reis in mei 2018 met “(Meer dan) Geloven Nu”

Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van (Meer dan) Geloven Nu heeft Gina Touw een reis naar Rome georganiseerd voor de vier locaties van onze Goede Herder parochie.
Dit verslag is maar een kleine indruk van wat we allemaal gezien hebben op onze reis.

Rosemarie Vos- van Oevelen

lees


Gewijzigd dd: 30-06-2018

BIJBELS CULINAIR

Hoe bijbels culinair tot stand kwam leest u in onderstaand document.
Druk hiervoor op onderstaande knop.

lees


Gewijzigd dd:24-05-2018

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2018-2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal er een wijziging plaatsvinden in de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. In september starten we met een nieuw Vormselproject.
Dit project is bedoeld voor jongeren van 11/12/13 jaar.
Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als in het 1ste jaar van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen.
Ook als uw zoon of dochter iets ouder is en graag het Vormsel wil ontvangen of u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.
Om u meer informatie te kunnen geven over het project en de werkwijze is er een ouderavond op woensdag 13 juni om 20.00 uur in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 142, Barger-Oosterveld.
U kunt zich opgeven voor de informatieavond via een e-mail met onderstaande gegevens: jbz.lange@outlook.com of bij uw locatiesecretariaat.
Naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail
Gedoopt op…….in de kerk van …. te …..

De vormselwerkgroep


Gewijzigd dd:30-06-2018

RELIGIEUS UITSTAPJE van de groepen Meer dan Geloven Nu

Ons religieus uitstapje van dit jaar ging op 30 mei jongstleden naar Haarlem, een bijzondere mooie stad, onder begeleiding van de onvermoeibare gidsen Gina Touw
en Rosemarie Vos.

Druk op onderstaande knop voor het hele verslag van het uitstapje.

lees


Gewijzigd dd:28-06-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor de vergadering werd de vergaderruimte gebruikt van de Sint Frans in Emmerschans. Buiten was het erg warm maar de grote ruimte was koel en aangenaam. Wel is er door de werkgroep “70 jaar Sint Franciscus” menig zweet druppeltje gevloeid. Dit gold ook zeventig jaar geleden voor de parochianen van Emmerschans. Er was nog geen kerkgebouw en men moest vier jaar wachten tot hun kerk stond. In die periode diende een schuur tegenover de eeuwenoude Emmer schans als noodvoorziening. De parochianen hebben met man en macht de schuur bekleed met hardboard, in de volksmond karton, een kerkelijk interieur gemaakt. Deze befaamde “kartonnen kerk” blijft in gebruik totdat vier jaar later in 1952 de huidige kerk gereed is. Een sterk staaltje vrijwilligerswerk. De vrijwilligers van de werkgroep hebben zich enorm ingespannen om een afwisselend programma op te stellen voor dit gedenkwaardig jaar. In de vorige nummers van dit blad is het complete programma gepubliceerd. Het jubileumjaar wordt afgesloten op 21 oktober met een viering met bisschop Van Den Hout.
De maand juni was voor de parochie ook een drukke maand. Zo was er de bedevaart in Barger-Oosterveld, een tv-uitzending, de bouw van de Mariakapel in Erica etc. Allemaal mogelijk met de steun en inzet van vele vrijwilligers. Allemaal hartelijk dank hiervoor.

                                                                          Namens het parochiebestuur,
                                                                          Cor Siekman (lid, communicatie)


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd:26-10-2017

VORMSEL

Inmiddels zijn de vormelingen weer begonnen met de voorbereidingen.
Deze vormelingen ontvangen in 2018 het Heilig Vormsel.
Voor de volgende groep gaan we werken met een nieuw project.
Dit éénjarige project gaat starten in september 2018.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen krijgen medio 2018 een uitnodiging.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de vormselwerkgroep, 

Met vriendelijke groet de vormselwerkgroep,

pastor Lange,       jbz.lange@outlook.com
Sonja Rocks,       
rockssonja@gmail.com en
Wendy Booster,  
wendyvangeel@hotmail.com


Gewijzigd dd:01-08-2017

Uitnodiging CHRISTELIJKE MEDITATIE-bijeenkomsten 2017 - 2018

Christelijke meditatie:
Meditatie op zichzelf is niet christelijk, niet joods, niet islamitisch, enz.
Het is de christelijke achtergrond van iemand die het christelijk maakt.

leesmeer


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens