RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 27-12-2017

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

EEN NIEUW JAAR

Het is goed om in deze eerste dagen van het nieuwe jaar niet alleen vooruit te kijken, maar ook even terug te kijken op alle bezigheden van 2017.
In het afgelopen jaar heb ik met waardering mogen meemaken dat veel mensen zich op allerlei gebieden inzetten voor onze parochie.
Allereerst al degenen die naar onze kerken komen om er samen te vieren, te bidden en te zingen; een biddende gemeenschap is immers het fundament van onze kerk.
Daaronder zijn al de vrijwilligers die zichtbaar hun werk doen, maar ook veel mensen die achter de schermen werken, bloemengroepen, schoonmaak en onderhoudsgroepen, boekjes drukken, vrijwilligers op het secretariaat.
Er zijn ook nog de locatieraden, het parochiebestuur en de vele werkgroepen.
Veel mensen zetten zich in. Het is inspirerend en maakt enthousiast, het zet anderen aan tot meedoen en maakt duidelijk dat je er niet alleen voor staat, maar dat we er samen de schouders onder zetten.
Als pastores zijn we hier blij en dankbaar voor.
Een vraag die we hierbij kunnen stellen is: wat bezielt ons? Misschien wordt die vraag u of jou wel eens gesteld. Soms heeft het een wat negatieve klank en zou zelfs opgevat kunnen worden als hoe kun je zo gek zijn om dit te doen. Eigenlijk gaat het daar niet om. Bezieling gaat om de innerlijke inspiratie om ons leven op een bepaalde manier te leiden.
Het gaat niet alleen om je beweegredenen, want soms moeten dingen nu eenmaal gebeuren, elke dag naar het werk of naar school gaan, je vindt het misschien niet helemaal leuk maar je denkt aan je toekomst en het brengt wel brood op de plank.
Anders wordt het als je echt beïnvloed bent door wat je doet.
Dat noemen we bezieling, geestdrift. Mensen met bezieling voor wat ze doen stralen energie uit en inspireren anderen. Bezieling werkt aanstekelijk en je kunt het ook aanwakkeren, gewoon door stil te zijn en te luisteren naar wat je hart je ingeeft.
Daar zit ook een opdracht in, want natuurlijk zijn er ook de zorgen dat vrijwilligers ouder worden en dat sommige groepen dringend aanvulling nodig hebben, open plekken worden maar moeilijk ingevuld.
Ik hoop dat naast zoveel trouwe en vertrouwde parochianen er in dit nieuwe jaar mensen zijn die zich willen inzetten en hun kennis, talenten en capaciteiten willen inzetten voor de parochie en dat wij onze bezieling durven doorgeven om samen verbonden te blijven met God en met elkaar.
Moge dat nieuwe jaar gezegend zijn. Dat wens ik u mede namens pastoor Albert Buter van harte toe: een Zalig Nieuwjaar.

Pastor José Lange.