RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

Gewijzigd: 28-12-2021

Openingswoord van de pastoor

In Nederland voeren katholieke parochies en protestantse gemeenten deze maand Actie Kerkbalans.
Geen geloofsgemeenschap die voor haar werk subsidie krijgt. Financiële bijdragen van onze parochianen zijn noodzaak om te kunnen bestaan.
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Ook in de toekomst willen we als parochie plaatselijk van betekenis zijn voor mensen die God, verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Wat het nieuwe jaar brengen zal is nog onduidelijk. Helder is wel dat we vandaag - ook in het tijdperk van het coronavirus – werken aan de kerk van morgen.
In gesprek met parochianen hoor ik vaak mooie verhalen waar het gaat om kerk en dagelijks leven in dorp of woonwijk.
Ik ben hier gedoopt, heb hier de Communie gedaan, ben hier gevormd en getrouwd. Hier zijn mijn ouders begraven, hier was de uitvaartdienst. Hier vieren we Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, enzovoorts.
Er wordt wat gevierd in onze kerk.
Samen kerststukjes maken, samen de fietstocht doen, met de Palmpasenstokken door de kerk.
Het alledaagse verbonden met gelovig leven in onze vier kerklocaties, onze parochie. Elke dag, geen dag uitgezonderd, zwaait ergens de kerkdeur voor u open.
Vaak realiseren we niet wat het, bij alle vrijwilligerswerk van gelovigen, kost aan financiële inspanningen. Kaarsen, boekjes, hosties, bloemen én dat alleen nog maar om te kunnen vieren! Benzine voor de grasmaaier, nieuw gereedschap, noodzakelijk onderhoud aan het kerkgebouw, de verwarming en bezoldiging van pastores.
Dat is in de kerk niet anders dan bij u thuis.
Het is veel werk om vier kerken financieel overeind én gezond te houden!
Actie Kerkbalans is belangrijk voor ons, als gelovige gemeenschap.
Wat we vóór coronatijd in geloof aan troost, hoop, vreugde en verbondenheid hebben ervaren – en in aangepaste vorm nog iedere dag te ervaren is – mogen we ook de gelovigen van morgen gunnen.
Mogen wij rekenen op uw financiële bijdrage? Om alles gaande te houden? Om het verhaal en de nabijheid van God in ons midden, in zijn Zoon Jezus Christus? Om een betere samenleving gebaseerd op de heilige Geest?

God deelt tijd, ruimte en zelfs het leven met ons. Zouden gelovigen 1% van hun inkomsten delen met God, om het werk van Jezus vandaag voort te zetten? Ook voor de generatie van morgen? Geef vandaag voor de kerk van morgen!

P.J.J. Stiekema


HELP OOK UW PAROCHIE DE CORONATIJD DOOR

kerstToen steeg het aantal coronabesmettingen weer tot recordhoogte. Op het moment dat kopij voor dit parochieblad ingeleverd moest worden is ons land opnieuw in lockdown. In zwaarte en tijd wel een beperktere lockdown maar toch… Hoe het zich ontwikkelt, daar kunnen en durven we niets over te zeggen.

Op hoop van zegen bereiden de kerklocaties zich voor om Kerstmis te vieren. God broos en kwetsbaar, als wijzelf zijn, die ons tegemoetkomt in de stal van Bethlehem. Bij alle Kerstvieringen wordt kerkgangers de gratis kerstspecial aangeboden van ons bisdomblad, met het thema ‘Opnieuw beginnen’.
Als u omwille van het coronavirus niet naar de kerk durft dan hebben wij daar begrip voor. De katholieke kerk in Nederland heeft een speciale website: http://www.vierkerstmis.nl. De vieringen vanuit de Gerardus Majellakerk kunt u via internet meevieren https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010. We hopen en bidden dat we dit jaar normaal Kerstmis kunnen vieren, ook in onze kerken!
Het is altijd raadzaam om vlak voor Kerstmis onze website te raadplegen. Dan bent u zeker op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, mochten die er zijn. Wat strikter is geworden: De 1,5 meter afstandsregel wordt in de kerk weer ingevoerd. U wordt verzocht afstand te houden van personen die niet tot uw huishouding behoren. Wie zich in de kerk verplaatst (bij in- en uitgaan en de communiegang) wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit, staat of knielt hoeft u geen mondkapje te dragen. (zie blz. 14)
U kunt uw bijdrage aan de Kerstcollecte overigens ook per bank voldoen. U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte zou geven, of het totaalbedrag dat u in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of een bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welk bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar.
U kunt uw bijdrage, o.v.v. ‘Kerstcollecte’ storten op een van de volgende bankrekeningen Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

Locatie H. Franciscus van Assisi:             NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen: NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                  NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                 NL11 RABO 0368 4602 74
of  
Centrale parochiekas:                           NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website