RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Agenda locatie Pauluskerk

Vergaderingen en bijeenkomsten

Dag
Datum
Tijd
Omschrijving
Plaats
         
zondag
01 juli
11.00 u
Koffie drinken na de viering
Schiphorst
         
dinsdag
28 aug
09.00 u
Verzendklaar maken Het Vierluik
Het Drieluik
         
zondag
09 sept
10.00 u
Paulusfeest
Kerk
         

Elke dinsdag     om 19.30 uur: Repetitie Pauluskoor in De Schiphorst en soms in het Drieluik
                         om 20.00 uur: Repetitie Bernharduskoor in de Holtingerhof