RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkToegevoegd dd: 11-07-2021

AFSCHEID VAN THEO SMEENK ALS LEKENVOORGANGER

Afgelopen zondag 20 juni was het de laatste viering waarin Theo Smeenk voorging als lekenvoorganger. In zijn woorden: “Als je ouder wordt, vraag je jezelf dikwijls af hoe lang je bepaalde dingen nog kan blijven doen. En soms komt er zo maar antwoord. Ik heb het altijd mooi gevonden om te mogen voorgaan. Het doet me natuurlijk wel iets dat daaraan een einde komt. Maar eens zou het toch moeten gebeuren.” Dit moment kwam voor Theo met de aankondiging in het afgelopen parochieblad dat na de zomervakantie het pastorale team uitgebreid gaat worden met stagiair Johannes Jakobs.

lees


Toegevoegd dd: 02-03-2021

ACTIE KERKBALANS

Heeft u eraan gedacht om het envelopje voor de Kerkbalans op te sturen?


Toegevoegd dd: 31-01-2021

DAGELIJKSE OPENSTELLING VAN DE KERK

Dagelijks is de Mariakapel van de H. pauluskerk voor het publiek geopend.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Wel geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet! Zijn er andere kerkbezoekers: nader hen niet en houd minimaal de 1,5 meter fysieke afstand. Dat blijft wennen maar is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag.


Toegevoegd dd: 31-01-2021

ASWOENSDAG (17 FEBRUARI) EN DE KRUISWEG OP VRIJDAGMIDDAG

De carnaval is voor dit jaar afgelast. Toch is er ook nog iets wat wel doorgaat – coronavirus of geen coronavirus. In aantocht is de Veertigdagentijd voor Pa-sen. Die begint 17 februari met Aswoensdag. Een periode van bezinning, verstilling en versobering om te ontdekken wat in dit sterfelijk dus eindig bestaan er wérkelijk toe doet.
Aswoensdag wordt 's avonds om 19.00 uur gevierd in de H. Paulus.
Op aandringen van het Vaticaan hebben de Nederlandse bisschoppen expliciet bepaald dat askruisjes alleen op Aswoensdag worden uitgereikt. Niet op andere dagen. Aswoensdag is nog altijd een vasten- en onthoudingsdag (de eigenlijke reden om vooraf carnaval te vieren).
Dit jaar wordt, om besmetting met het coronavirus te voorkomen, geen askruisje op het voorhoofd gegeven. Naar oud Bijbels gebruik wordt wat as op het hoofd uitgestrooid. De bedienaar zal dat doen met ontsmette handen en mondmasker.
Tijdens de Veertigdagentijd is elke vrijdag om 15.00 uur, in het processiepark of de kerk van de Gerardus Majella, een Kruiswegmeditatie. Inspirerend om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan.


Gewijzigd dd: 24-12-2020

ACTIE KERKBALANS 2021

Samen met de coördinatoren van de Actie Kerkbalans, de heren Ton Spithoven en Herman Berndt is besloten de Aktie Kerkbalans voor 2021 anders te organiseren. In plaats van de enveloppen persoonlijk bij u aan de deur te brengen door onze wijklopers hebben wij besloten deze vrijwilligers in bescherming te moeten nemen en de Actie Kerkbalans enveloppen met de post te sturen. Dit kost dan wel wat centen maar wij willen niet dat onze wijklopers, waarvan de meeste in de kwetsbare leeftijd zitten, het virus tijdens het rondbrengen oplopen.
In de enveloppen doen we ook gelijk een retourenvelop met postzegel, dan kunt u die met uw toezeggingskaart naar ons secretariaat sturen. Al met al toch weer aardig wat meer werk in de voorbereiding en kosten maar met de huidige coronamaatregelen eigenlijk onvermijdelijk. De voorbereiding vindt nu al plaats vandaar dat deze beslissing tijdig genomen moest worden.

De actieperiode van Kerkbalans 2021 is trouwens van 16 t/m 30 januari en het thema is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samen-leving.
Hoeveel u geeft, bepaalt u zelf, maar geef slim! Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl

Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 24-12-2020

BEDANKT

Lieve parochianen,

Wat weer een feest! Drie tassen met boodschappen mochten wij bij u ophalen en ook nog een paar giften totaal € 20,00.
Heel veel dank dat u ons afgelopen jaar weer hebt voorzien van producten en giften.
We hebben momenteel 14 bakken te vullen waaronder een zestal voor vluchte-lingen die onderdak hebben gekregen van Stichting "Op 'Stee "
Met Kerst hebben ze allemaal een kerstpakket gehad dat zoals ieder jaar be-taald is door de stichting "it Kypmantsje "
Wij wensen u voor 2021 een gezegend en gezond jaar toe en hopen allemaal dat we de corona vaarwel kunnen zeggen.

Hartelijke groeten namens het team van "De Helpende Hand
Nolly van Zanten-Feenstra


Gewijzigd dd: 12-12-2020

NIEUWJAARSVISITE

De huidige en verwachte coronamaatregelen hebben ons doen besluiten de gebruikelijke nieuwjaarvisite in de Schiphorst af te blazen. Dat betekent geen koffie drinken na afloop van de eerste dienst in het nieuwe jaar. We zullen de nieuwjaarswensen voor elkaar op een andere manier vorm moeten geven zonder de gebruikelijke  rolletjes en kniepertjes van de dames van de koffiegroep.

Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 12-12-2020

KINDERKERSTVIERING

Hoi allemaal,

Op donderdag 24 december vindt om 16.00 uur een kinderkerstviering plaats in de Pauluskerk (Meerstraat 2). We gaan met elkaar luisteren naar het kerstverhaal en een aantal kinderen zullen kerstliedjes voor ons gaan zingen. Mocht je zelf een instrument bespelen, dan mag je deze meenemen en een mooi kerstlied ten gehore brengen of misschien durf je wel alleen een kerstliedje te zingen. Aan het einde van de kerstviering is er gelegenheid om Kindje Jezus (uit je eigen kerststal) te laten zegenen door pastoor Stiekema.
Gezien de huidige maatregelen i.v.m. het coronavirus mogen er (zolang de richtlijnen niet worden versoepeld of aangescherpt) maximaal 30 personen tijdens de kinderkerstviering aanwezig zijn in de kerk.
Dit houdt in dat jij, ouders, opa’s en oma’s zich moeten aanmelden!

Dit kan door een plaats te reserveren via het locatiesecretariaat:
* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504 (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 9.30-11.30 uur) of via pauluskerk.emmen@outlook.com Voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen is het verplicht om in de kerk een mondkapje te dragen.

VOOR DE JONGEREN

Een heel bekend kerstliedje gaat over een kleine trommeljongen. Misschien ken je het wel. Het begint zo: ´Ik ga naar Bethlehem param pampam pam'. In Amerika kent bijna iedereen het verhaaltje van de kleine trommeljongen.

lees


Gewijzigd dd: 12-12-2020

RORATE CAELI EN DE RORATE-MIS

Evenals in voorgaande jaren zal in de Pauluskerk een Rorate-mis worden gevierd en wel op donderdagavond 17 december om 19.00 uur. In plaats van de preek is er meditatieve stilte.
In deze viering bidden en zingen wij om de komst van de Messias, de Verlosser, onze Redder:  "Dauwt hemelen de Rechtvaardige, Rorate Caeli... "
Tijdens deze eucharistie is de kerk slechts verlicht met kaarsen.
Dat klinkt zo vlak voor Kerstmis heel romantisch en sfeervol maar als je altijd in het duister moet leven verlang je naar licht. Als je wordt onderdrukt, in een oorlogssituatie verkeert, in onrust leeft, in angst voor mishandeling, geweld en uitputting dan verlang je naar bevrijding, naar vrede en geluk.


Gewijzigd dd: 01-10-2020

UITSTEL COMMUNIECATECHESE H. PAULUSKERK

De communiecatechese van de H. Pauluskerk was juist begonnen toen het land in lockdown ging.
In goed overleg heeft de werkgroep eensgezind besloten de communiecatechese en het bijbehorende communiefeest uit te stellen tot 2021.
Het communiefeest gaat bij de H. Pauluskerk samen met oude tradities zoals met koets en paarden ter kerke gaan. Daarbij is wel voorjaarsweer nodig. Begin volgend jaar wordt opnieuw een communiefeest gepland en samen met de volgende groep de catechese opnieuw opgepakt.
Volgend jaar ontbreken bij de communiecatechese de twee vertrouwde gezichten van Sabrina Jorna en Thea Hoezen. Sabrina is naast haar volledige baan een studie begonnen. Dat vraagt veel tijd en energie. Daarbij heeft Sabrina haar gezin. Thea heeft door het coronavirus moeite met grotere groepen. In haar privéleven kan zij een mogelijke besmetting niet gebruiken. Beide hebben zich jarenlang ingezet voor de eerste heilige Communie. We mogen hen dankbaar zijn en wensen Sabrina en Thea oprecht zegen en alle goeds.


Gewijzigd dd: 01-10-2020

VANUIT DE WERKGROEP KIND EN LITURGIE

De scholen zijn weer begonnen. Eerst maar even kijken hoe dat gaat. Half oktober wordt bekeken of de kinderwoorddiensten begin november weer kunnen worden opgestart. We houden u op de hoogte.Gewijzigd dd: 31-03-2020

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP KIND EN LITURGIE

Op de eerste zondag van de maand, mits die zondag niet in een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.
Tijdens de kinderwoorddienst worden de kinderen op een eenvoudige manier vertrouwd gemaakt met de evangelielezing van die zondag.
O.a. door te luisteren naar het evangelie en naar een spiegelverhaal, door met elkaar in gesprek te gaan over de kernboodschap van het evangelie en door het maken van een (knutsel)werkje.

Hieronder vindt u een overzicht van de data, zodat u deze alvast op de kalender of in de agenda kan zetten:

07 juni      kinderwoorddienst en crèche

De werkgroep Kind en Liturgie kan versterking gebruiken.
Mocht u interesse hebben of een keer mee willen draaien, dan bent u van harte welkom tijdens een kinderwoorddienst.
Bij deze wil de werkgroep in ieder geval Stefanie bedanken voor haar inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren!

We hopen in het komende (school)jaar vele kinderen te mogen begroeten!

kindenliturgie

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

VACATURES LOCATIERAAD H. PAULUSKERK

Met het recente afscheid van Giel Sertons uit de locatieraad en in 2017 van Karin Cuijpers laat de personeelskrapte zich wel voelen. De essentiële zaken komen aan de orde maar op de taakvelden catechese, oecumene en liturgie komen we duidelijk tijd en energie te kort.
Wij vragen u daarom om met ons mee te denken en te zien wie we zouden kunnen vragen om de locatieraad van de H. Pauluskerk te kunnen versterken. Het hoeft niet veel tijd te kosten, we vergaderen één keer per maand, waarbij actiepunten besproken worden. Een contactpersoon catechese houdt zich voornamelijk bezig met zaken rond 1ste communie, het vormsel en de volwassencatechese in overleg met de contacten in de andere locatieraden binnen de Goede Herder Parochie.
Voelt u zich geroepen om de locatieraad hierin te versterken neemt dan contact met mij op.
Dank.

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden (634920)

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.